08 Mar 2020   20:00   NikÅ¡ić

Sudije: Slađana Martinović,Milica Pavićević

Delegati: Raznatović Miloš

Zapisničar: Đukanović Sonja

Over View Shot Distribution

ŽRK Nikšić

4) Anđela Jakovljević
1 / 1
8) Sara Đurković
3 / 3
2 / 2
1 / 1
1-Missed
13) Andrijana Odović
0 / 1
2-Missed
18) Marija Terzić
1 / 2
1 / 1 2 / 2
2 / 2 1 / 2
1-Missed
19) Jelena Vukasojević
1 / 1
1 / 1
21) Danila Radonjić
8 / 8
23) Ana Čarapić
1 / 2
0 / 1
25) Teodora Petković
3 / 4 1 / 1 2 / 2
2 / 2 4 / 4
3 / 3 3 / 3
2-Missed
3/4 3/3
Breakthroughs
0/0 0/0
0/1 0/2
24/31 2/4
Fast Throw Off
0/0 0/0
0/4 13/25
7m
7/7
Direct Free Throw
0/0 0/0
7m
4/5
1/3 3/3
Fast Break
0/0 0/0
0/0 1/9

ŽRK Ulcinj
2) Anisa Lolović
0 / 1 0 / 1
3 / 4
6) Anika Dedić
1 / 1
0 / 1
1-Missed
7) Ješa Miljanić
1 / 1 0 / 1
8) Sara Škrelja
1 / 1
11) Aldijana Dervišević
0 / 2 0 / 3 0 / 1
1 / 2 1 / 5
2 / 2 3 / 4
19) Maja Borilović
0 / 1 1 / 1
1 / 1
1 / 2
20) Amina Bicić
0 / 1 1 / 4
0 / 1 0 / 1
1 / 1 0 / 1
1-Missed
1/9 0/0
Breakthroughs
0/0 0/0
3/3 1/3
13/25 0/4
Fast Throw Off
0/0 0/0
2/4 24/31
7m
4/5
Direct Free Throw
0/0 0/0
7m
7/7
0/2 0/1
Fast Break
0/0 0/0
3/3 3/4
© Rukometni savez Crne Gore 2018