13 Mar 2020   12:30   Podgorica   0

Sudije: Uskoković Aleksandar,Pavićević Lazar

Delegati: Vešović Miljan

Zapisničar: Ivanović Željko

Over View Shot Distribution

RK Zeta

2) Nađa Micevski
1 / 2 1 / 2
2 / 2 0 / 1 2 / 2
5 / 5 1 / 1
1-Missed
4) Maja Đurović
1 / 2
0 / 2 1 / 1
9) Danijela Krstović
1 / 2
0 / 1
11) Nikolina Knežević
1 / 2
15) Jovana Živanović
1 / 1
1 / 1
1-Missed
16) Jovana Ajković
5 / 5 1 / 2 0 / 1
0 / 2
1 / 1 2 / 2
2-Missed
8/13 1/3
Breakthroughs
0/0 0/0
1/1 0/0
8/11 4/6
Fast Throw Off
0/0 0/0
9/15 9/16
7m
3/4
Direct Free Throw
0/0 0/0
7m
5/5
3/7 0/0
Fast Break
1/1 3/3
3/5 4/13

ŽRK Nikšić
8) Sara Đurković
0 / 1
0 / 1 1 / 1
18) Marija Terzić
1 / 1 1 / 1
2 / 2 1 / 2
3-Missed
20) Igrac 30
1 / 1
21) Danila Radonjić
0 / 1 0 / 1
2 / 4
2 / 2 1 / 3
2-Missed
23) Ana Čarapić
2 / 3
1 / 1 1 / 1
1-Missed
25) Teodora Petković
1 / 2 1 / 1
3 / 4 1 / 1
3 / 3 1 / 1 5 / 5
4-Missed
4/13 3/5
Breakthroughs
0/0 0/0
0/0 3/7
9/16 9/15
Fast Throw Off
0/0 0/0
4/6 8/11
7m
5/5
Direct Free Throw
0/0 0/0
7m
3/4
0/0 1/1
Fast Break
3/3 1/1
1/3 8/13
© Rukometni savez Crne Gore 2018